#15 Pytania Sokratejskie

 • Czy zastanawiałeś się, jak zadawać pytania, które naprawdę zmieniają sposób myślenia?
 • Czy chcesz wiedzieć, jak dotrzeć do sedna problemów, z którymi się borykasz?
 • A może chciałbyś nauczyć się prowadzić rozmowy, które inspirują i skłaniają do głębokiej refleksji?

Sokrates wierzył, że najlepszy sposób na dotarcie do wiedzy i prawdy to ciągłe zadawanie pytań, które prowadzą do głębszego zrozumienia tematu. Ta technika to coś więcej niż zwykłe pytania – to pytania, które mają na celu zmuszenie do refleksji, kwestionowania przyjętych przekonań i prowadzenia rozmowy na wyższym poziomie.

Wyobraź sobie, że masz przed sobą problem, z którym nie wiesz, jak sobie poradzić. Zamiast szukać gotowych odpowiedzi, zaczynasz zadawać sobie pytania:

 • „Dlaczego to jest problem?”
 • „Co dokładnie chcę osiągnąć?”
 • „Jakie są inne sposoby spojrzenia na tę sytuację?”.

Pytania Sokratejskie pomagają ci zrozumieć, skąd bierze się twój problem i jakie są jego głębsze przyczyny.

Ale to nie wszystko.

To nie tylko narzędzie do rozwiązywania problemów. Pytania Sokratejskie są świetnym sposobem na prowadzenie rozmów i debat. Kiedy z kimś rozmawiasz, zamiast próbować narzucić swoje zdanie, możesz zacząć zadawać pytania, które pomogą drugiej osobie przemyśleć jej stanowisko i dojść do nowych wniosków.

Na przykład, jeśli ktoś mówi, że „wszystkie zmiany są złe”, możesz zapytać:

 • „Dlaczego tak uważasz?”
 • „Czy możesz podać przykład zmiany, która była dobra?”
 • „Co mogłoby sprawić, że zmiana byłaby korzystna?”.

Takie pytania zmieniają optykę. A kiedy ktoś zaczyna inaczej patrzeć na jakąś rzecz czy sytuacje, czy osobę, zaczyna też inaczej się zachowywać – a to w efekcie prowadzi do innych rezultatów.

Pytania Sokratejskie są również używane w edukacji i terapii. Nauczyciele mogą je stosować, aby zachęcić uczniów do krytycznego myślenia, zamiast tylko do zapamiętywania faktów. Terapeuci wykorzystują je, aby pomóc klientom w samodzielnym odkrywaniu rozwiązań swoich problemów i wglądów w swoje myśli i emocje.

Jednym z najważniejszych cech Pytania Sokratejskiego jest dotarcie doprawdy albo do wiedzy. Celem nie jest udowodnienie komuś, że masz rację, ale zrozumienie, dlaczego ktoś myśli w taki a nie inny  sposób. Ogromną zaletą jest to, że to podejście pomaga unikać konfliktów i pomaga budować bardziej otwarte, pełne zrozumienia rozmowy.

 

 

Cechy Pytań Sokratejskich

 1. Otwartość

Pytania Sokratejskie to pytania otwarte, co oznacza, że nie mają jednej prawidłowej odpowiedzi. Zachęcają raczej do refleksji i eksploracji różnych punktów widzenia, niż do jednoznacznej odpowiedzi TAK lub NIE.

 1. Dociekliwość

Celem tych pytań jest zgłębianie tematu i zrozumienie go na głębszym poziomie. Są one zaprojektowane tak, aby pobudzić myślenie i kwestionować przyjęte założenia.

 1. Neutralność

Pytania są zadawane w sposób neutralny, bez osądzania. Chodzi o to, aby skłonić kogoś do myślenia, a nie narzucać swoje zdanie.

 1. Logiczność

Pytania są logiczne i spójne, co pomaga w systematycznym badaniu problemu. Każde kolejne pytanie bazuje na odpowiedzi na poprzednie pytanie, tworząc logiczny ciąg myślowy.

 

Czyli możesz np. zapytać:

 • „Co dokładnie masz na myśli, mówiąc, że ta sytuacja jest trudna?”
 • „Jakie masz dowody na to, że to jest prawdą?”
 • „Jakie mogą być konsekwencje przyjęcia tego punktu widzenia?”
 • „Jakie mogą być inne sposoby spojrzenia na tę sytuację?”

 

 

Zasady Pytań Sokratejskich

 1. Szczerość i otwartość umysłu

Zarówno osoba zadająca pytania, jak i odpowiadająca muszą być gotowe do szczerej refleksji i otwarte na zmiany w swoim myśleniu. Pytania te mają prowadzić do poszukiwanie prawdy, a nie do obrony swojego zdania.

 1. Skupienie na procesie, nie wyniku

Pytania Sokratejskie są bardziej skoncentrowane na procesie myślenia niż na szybkim znalezieniu odpowiedzi. Celem tych pytań jest zgłębienie tematu i lepsze zrozumienie, a nie natychmiastowe rozwiązanie problemu.

 1. Aktywne słuchanie

Osoba zadająca pytania musi uważnie słuchać odpowiedzi, żeby móc formułować kolejne pytania, które naprawdę pogłębią zrozumienie tematu. To oznacza bycie w pełni obecnym i reagowanie na to, co mówi rozmówca. I to już samo w sobie jest genialną wskazówką, dlaczego warto rozwijać umiejętność zadawania pytań sokratejskich.

 1. Systematyczność

Pytania są zadawane w określonej kolejności, aby prowadzić rozmowę krok po kroku do głębszego zrozumienia. Każde pytanie powinno wynikać z odpowiedzi na poprzednie, co pomaga w tworzeniu logicznego ciągu myślowego.

 1. Unikanie manipulacji

Pytania te nie powinny być używane do manipulowania odpowiedziami lub prowadzenia rozmówcy w określonym kierunku. Chodzi o autentyczne zrozumienie i wspólne poszukiwanie odpowiedzi.

Te cechy i zasady sprawiają, że Pytania Sokratejskie są tak skuteczne w rozwijaniu krytycznego myślenia i głębokiego zrozumienia.

 

Pytania Sokratejskie w edukacji

Jak nauczyciele mogą wykorzystywać Pytania Sokratejskie:

 1. Stymulowanie myślenia krytycznego

Zamiast podawać uczniom gotowe odpowiedzi, nauczyciele mogą zadawać pytania, które zmuszają ich do refleksji, analizowania informacji i dochodzenia do własnych wniosków.

 1. Rozwijanie umiejętności argumentacji

Pytania Sokratejskie pomagają uczniom lepiej formułować swoje argumenty i bronić swoich poglądów, co jest kluczowe w wielu dyscyplinach akademickich.

 1. Zachęcanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy

Uczniowie uczą się, jak zadawać sobie pytania i szukać odpowiedzi, a to rozwija ich umiejętności samodzielnego uczenia się.

 

Przykłady lekcji opartych na Pytaniach Sokratejskich:

Lekcja z literatury: Analiza charakteru bohatera w powieści.

Pytania:

 • „Jakie cechy charakteru wyróżniają głównego bohatera?”
 • „Dlaczego bohater podjął takie, a nie inne decyzje w kluczowych momentach książki?”
 • „Jakie dowody z tekstu wspierają twoją interpretację zachowań bohatera?”
 • „Jakie są tego przyczyny, że bohater zmienia się w trakcie powieści?”
 • „Jakie są konsekwencje działań bohatera dla innych postaci w książce?”

 

Lekcja z historii: Przyczyny i skutki rewolucji przemysłowej.

Pytania:

 • „Jakie były główne przyczyny rewolucji przemysłowej?”
 • „Jakie założenia ekonomiczne i społeczne wpłynęły na rozwój rewolucji przemysłowej?”
 • „Jakie dowody mamy na pozytywne i negatywne skutki rewolucji przemysłowej?”
 • „Jakie były długoterminowe konsekwencje rewolucji przemysłowej dla społeczeństwa?”
 • „Czy rewolucja przemysłowa była nieunikniona? Dlaczego tak lub dlaczego nie?”

 

Stosowanie Pytań Sokratejskich w edukacji to potężne narzędzie, które angażuje uczniów, rozwija ich myślenie krytyczne i przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów.

 

 

Pytania Sokratejskie w coachingu

To niezwykle potężne narzędzie, które może pomóc klientom w odkrywaniu własnych przekonań, uczuć i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami.

 

Zastosowanie w pracy z klientami w coachingu:

 1. Rozwijanie samoświadomości

Pytania Sokratejskie pomagają klientom lepiej zrozumieć siebie, swoje cele i motywacje. Coachowie używają ich, aby klienci mogli odkrywać, co jest dla nich naprawdę ważne.

 1. Kwestionowanie ograniczających przekonań

Coachowie używają tych pytań, aby pomóc klientom zidentyfikować i zakwestionować przekonania, które ich ograniczają. Dzięki temu klienci mogą zobaczyć nowe możliwości i perspektywy.

 1. Motywowanie do działania

Pytania Sokratyczne mogą pomóc klientom w zrozumieniu, co ich motywuje, oraz w opracowaniu strategii działania, które są zgodne z ich wartościami i celami.

 

Przykłady Pytań Sokratejskich w coachingu:

Cel: Rozwijanie samoświadomości

 • „Co jest dla Ciebie najważniejsze w tej sytuacji?”
 • „Jakimi wartościami kierujesz się podejmując swoje decyzje?”
 • „Jakie cele chciałbyś/chciałabyś osiągnąć w najbliższym czasie?”

 

Cel: Kwestionowanie ograniczających przekonań

 • „Dlaczego uważasz, że nie jesteś w stanie tego osiągnąć?”
 • „Co by się stało, gdybyś spróbował/spróbowała podejść do tego inaczej?”
 • „Jakie dowody masz na to, że to przekonanie jest prawdziwe?”

 

Cel: Motywowanie do działania

 • „Jakie korzyści przyniesie Ci osiągnięcie tego celu?”
 • „Jakie małe kroki możesz podjąć, aby zbliżyć się do swojego celu?”
 • „Co będzie dla Ciebie sygnałem, że zbliżasz się do sukcesu?”

 

Stosowanie Pytań Sokratejskich w coachingu to potężne narzędzie, które pomaga klientom odkrywać siebie, rozwijać swoje umiejętności i osiągać lepsze wyniki w życiu osobistym i zawodowym.

 

 

Pytania Sokratejskie w biznesie

Zastosowanie w pracy z zespołem:

 1. Rozwijanie myślenia krytycznego w zespole

Liderzy mogą używać Pytań Sokratejskich, aby zachęcać członków zespołu do myślenia krytycznego, analizowania sytuacji i dochodzenia do własnych wniosków.

 1. Podejmowanie lepszych decyzji

Zadawanie odpowiednich pytań pomaga zespołowi dokładniej rozważyć różne opcje, ocenić ryzyka i korzyści oraz podjąć bardziej świadome decyzje.

 1. Rozwiązywanie konfliktów

Pytania Sokratejskie mogą być używane do rozwiązywania konfliktów w zespole poprzez głębsze zrozumienie perspektyw i motywacji wszystkich stron.

 

Przykłady Pytań Sokratejskich w biznesie.

Cel: Rozwijanie myślenia krytycznego w zespole

Przykład 1: Wprowadzanie nowego projektu

 • „Jakie są główne cele tego projektu?”
 • „Jakie mamy dostępne zasoby i jak możemy je najlepiej wykorzystać?”
 • „Jakie mogą być potencjalne przeszkody i jak możemy im zapobiec?”
 • „Jakie inne podejścia moglibyśmy rozważyć?”

 

Przykład 2: Ocena strategii firmy

 • „Jakie są mocne i słabe strony naszej obecnej strategii?”
 • „Jakie dowody mamy na skuteczność naszych działań?”
 • „Jakie zmiany mogłyby przynieść lepsze rezultaty?”
 • „Jakie mogą być długoterminowe konsekwencje naszych decyzji?”

 

Cel: Podejmowanie lepszych decyzji

Przykład 1: Decyzja o inwestycji

 • „Jakie są potencjalne korzyści tej inwestycji?”
 • „Jakie są możliwe ryzyka i jak możemy je zminimalizować?”
 • „Jakie są alternatywne opcje i ich zalety oraz wady?”
 • „Jakie dowody potwierdzają naszą decyzję?”

Przykład 2: Wybór dostawcy

 • „Jakie kryteria są najważniejsze przy wyborze dostawcy?”
 • „Jakie są doświadczenia innych firm z tym dostawcą?”
 • „Jakie są potencjalne zagrożenia związane z wyborem tego dostawcy?”
 • „Jakie mamy inne opcje i jak się one porównują?”

 

Cel: Rozwiązywanie konfliktów

Przykład 1: Konflikt w zespole

 • „Co dokładnie jest źródłem konfliktu?”
 • „Jakie są perspektywy każdej ze stron?”
 • „Jakie są potrzeby i obawy poszczególnych osób?”
 • „Jakie kompromisy możemy wypracować, aby zadowolić wszystkich?”

Przykład 2: Problemy komunikacyjne

 • „Jakie są główne bariery w naszej komunikacji?”
 • „Jakie skutki mają te problemy na naszą pracę?”
 • „Jakie rozwiązania możemy wdrożyć, aby poprawić komunikację?”
 • „Jakie zmiany w naszych procesach mogą zapobiec przyszłym problemom?”

 

Wdrożenie Pytań Sokratejskich w biznesie:

 1. Twórz kulturę otwartości

Zachęcaj zespół do zadawania pytań i dzielenia się swoimi pomysłami oraz wątpliwościami. Stwórz środowisko, w którym pytania są mile widziane i doceniane.

 1. Bądź przykładem

Sam zadawaj Pytania Sokratejskie podczas spotkań i rozmów. Pokaż, że jesteś otwarty na różne perspektywy i gotowy do głębszej analizy problemów.

 1. Ustal zasady

Wprowadź regularne sesje, w których zespół może zadawać pytania i wspólnie analizować problemy. Może to być część cotygodniowych spotkań lub specjalnych warsztatów.

 1. Szkolenia

Zainwestuj w szkolenia z technik zadawania Pytań Sokratejskich, aby cały zespół mógł lepiej korzystać z tego narzędzia w codziennej pracy.

 

Stosowanie Pytań Sokratejskich w zarządzaniu i rozwoju zespołu to potężne narzędzie, które pomaga liderom i zespołom lepiej zrozumieć sytuacje, podejmować świadome decyzje i rozwijać myślenie krytyczne.

 

 

Pytania Sokratejskich w życiu sprzedaży

Technika Pytań Sokratejskich może być również wykorzystana w sprzedaży. Ta technika może pomóc sprzedawcom w zrozumieniu potrzeb klientów, budowaniu relacji i skutecznym rozwiązywaniu obiekcji.

 

Zastosowanie w pracy z klientami:

 1. Zrozumienie potrzeb klientów

Pytania Sokratejskie pomagają sprzedawcom zidentyfikować rzeczywiste potrzeby i pragnienia klientów, co pozwala na lepsze dopasowanie oferty.

 1. Budowanie relacji

Zadawanie pytań, które angażują klientów i pokazują zainteresowanie ich perspektywą, pomaga budować zaufanie i relacje.

 1. Rozwiązywanie obiekcji

Pytania Sokratejskie są skutecznym narzędziem do rozwiązywania wątpliwości i obiekcji klientów poprzez zrozumienie ich rzeczywistych przyczyn.

 

Przykłady Pytań Sokratejskich w sprzedaży.

Cel: Zrozumienie potrzeb klientów

Przykład 1: Sprzedaż produktu technologicznego

 • „Jakie są Twoje główne potrzeby związane z tym produktem?”
 • „W jaki sposób obecnie radzisz sobie z tymi potrzebami?”
 • „Jakie funkcje są dla Ciebie najważniejsze?”
 • „Jakie problemy chciałbyś/chciałabyś rozwiązać dzięki temu produktowi?”

Przykład 2: Usługi konsultingowe

 • „Jakie cele chcesz osiągnąć dzięki naszym usługom?”
 • „Jakie wyzwania napotykasz w obecnej sytuacji?”
 • „Jakie zasoby masz już dostępne do rozwiązania tych wyzwań?”
 • „Jakie rezultaty będą dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujące?”

 

Cel: Budowanie relacji

Przykład 1: Pierwsze spotkanie z klientem

 • „Co skłoniło Cię do zainteresowania się naszym produktem/usługą?”
 • „Jakie doświadczenia miałeś/miałaś z podobnymi produktami/usługami w przeszłości?”
 • „Co najbardziej cenisz we współpracy z dostawcami?”
 • „Jakie są Twoje oczekiwania wobec nas jako partnera biznesowego?”

Przykład 2: Pozytywne zakończenie transakcji

 • „Co przekonało Cię do wyboru naszego produktu/usługi?”
 • „Jakie korzyści zauważyłeś/zauważyłaś od czasu korzystania z naszego produktu/usługi?”
 • „Jak możemy dalej wspierać Twoje potrzeby?”
 • „Jakie rekomendacje możesz nam dać na przyszłość?”

 

Cel: Rozwiązywanie obiekcji

Przykład 1: Klient ma wątpliwości co do ceny

 • „Co dokładnie budzi Twoje obawy co do ceny?”
 • „Jakie korzyści chciałbyś/chciałabyś zobaczyć, aby uznać cenę za uzasadnioną?”
 • „Jakie inne rozwiązania rozważałeś/rozważałaś i dlaczego?”
 • „Jakie są długoterminowe korzyści zainwestowania w nasz produkt/usługę?”

Przykład 2: Klient nie jest pewien, czy produkt spełni jego potrzeby

 • „Jakie konkretne potrzeby chciałbyś/chciałabyś, aby nasz produkt spełnił?”
 • „Co sprawia, że jesteś niepewny/niepewna co do naszego produktu?”
 • „Jakie dowody lub informacje mogą pomóc Ci poczuć się pewniej?”
 • „Jak możemy dostosować naszą ofertę, aby lepiej odpowiadała Twoim oczekiwaniom?”

 

Wdrożenie Pytań Sokratejskich w sprzedaży:

 1. Trening i praktyk

Zainwestuj w szkolenia z technik zadawania Pytań Sokratejskich dla zespołu sprzedażowego. Regularna praktyka pomoże sprzedawcom skutecznie stosować tę technikę.

 1. Kultura otwartości i dociekliwości

Zachęcaj sprzedawców do przyjmowania postawy otwartości i dociekliwości. Pytania powinny wynikać z autentycznego zainteresowania klientem.

 1. Indywidualne podejście

Dopasuj pytania do konkretnych klientów i sytuacji. Każdy klient jest inny, więc ważne jest, aby pytania były odpowiednie do ich potrzeb i kontekstu.

 1. Refleksja i feedback

Po każdej interakcji z klientem, zachęcaj sprzedawców do refleksji nad tym, jakie pytania zadziałały najlepiej i co można poprawić. Regularny feedback pomoże w doskonaleniu tej techniki.

 

Stosowanie Pytań Sokratejskich w sprzedaży to potężne narzędzie, które pomaga sprzedawcom lepiej zrozumieć potrzeby klientów, budować silniejsze relacje i skuteczniej rozwiązywać obiekcje.

 

 

Pytania Sokratejskie w życiu codziennym

Pytania Sokratejskie mogą być również używane w życiu prywatnym do samorozwoju i rozwijania krytycznego myślenia. To narzędzie może pomóc każdemu lepiej zrozumieć siebie, swoje decyzje i relacje z innymi.

 

Wykorzystanie Pytań Sokratejskich w życiu prywatnym

 1. Rozwijanie samoświadomości

Pytania Sokratejskie pomagają lepiej zrozumieć swoje myśli, uczucia i zachowania. Dzięki nim możesz głębiej zastanowić się nad własnymi motywacjami i celami.

 1. Kwestionowanie przekonań

Często trzymamy się pewnych przekonań, które mogą Cię ograniczać. Zadawanie pytań pozwala je kwestionować i znajdować nowe perspektywy.

 1. Rozwiązywanie problemów

Pytania Sokratejskie pomagają w systematycznym analizowaniu problemów i poszukiwaniu rozwiązań, co prowadzi do lepszych decyzji.

 

Przykłady Pytań Sokratejskich w życiu codziennym

Cel: Rozwijanie samoświadomości

Przykład 1: Refleksja nad codziennymi działaniami

 • „Dlaczego podjąłem/podjęłam taką decyzję dzisiaj?”
 • „Co czułem/czułam w tej sytuacji i dlaczego?”
 • „Jakie były konsekwencje moich działań?”
 • „Jakie inne możliwości miałem/miałam do wyboru?”

Przykład 2: Określanie celów życiowych

 • „Co jest dla mnie naprawdę ważne w życiu?”
 • „Jakie cele chciałbym/chciałabym osiągnąć w najbliższych latach?”
 • „Dlaczego te cele są dla mnie istotne?”
 • „Jakie kroki mogę podjąć, aby zrealizować te cele?”

 

Cel: Kwestionowanie przekonań

Przykład 1: Przekonania dotyczące siebie

 • „Dlaczego uważam, że nie jestem wystarczająco dobry/dobra?”
 • „Jakie dowody mam na to przekonanie?”
 • „Czy są sytuacje, w których udowodniłem/udowodniłam, że potrafię osiągnąć sukces?”
 • „Jakie nowe przekonania mogłyby mnie wspierać w osiąganiu celów?”

Przykład 2: Przekonania dotyczące innych

 • „Dlaczego uważam, że ta osoba mnie nie lubi?”
 • „Czy mam konkretne dowody na potwierdzenie tego przekonania?”
 • „Czy istnieją inne wyjaśnienia dla jej zachowania?”
 • „Jak mogę zmienić swoje podejście, aby poprawić naszą relację?”

 

Cel: Rozwiązywanie problemów

Przykład 1: Konflikt z bliską osobą

 • „Co dokładnie jest źródłem naszego konfliktu?”
 • „Jakie są potrzeby i obawy każdej ze stron?”
 • „Jakie kroki mogę podjąć, aby zrozumieć jej punkt widzenia?”
 • „Jakie kompromisy jesteśmy w stanie wypracować?”

Przykład 2: Trudności w pracy

 • „Jakie konkretne problemy napotykam w pracy?”
 • „Jakie są przyczyny tych problemów?”
 • „Jakie kroki mogę podjąć, aby je rozwiązać?”
 • „Jakie zasoby i wsparcie mogę wykorzystać, aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami?”

 

Wdrożenie Pytań Sokratejskich w życiu prywatnym:

 1. Refleksja codzienna

Znajdź czas każdego dnia na refleksję, zadając sobie pytania dotyczące wydarzeń i decyzji z danego dnia. Możesz prowadzić dziennik, aby zapisywać swoje myśli i odpowiedzi.

 1. Samodzielne badanie przekonań

Regularnie kwestionuj swoje przekonania, zwłaszcza te, które cię ograniczają. Zastanów się, skąd się wzięły i czy nadal są prawdziwe.

 1. Rozmowy z bliskimi

Wykorzystuj Pytania Sokratejskie w rozmowach z bliskimi, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę i rozwijać głębsze relacje.

 1. Ustalanie celów

Zadaj sobie pytania dotyczące twoich celów i aspiracji, aby lepiej zrozumieć, co naprawdę chcesz osiągnąć i jak możesz to zrobić.

 

Stosowanie Pytań Sokratejskich w życiu prywatnym to skuteczny sposób na rozwijanie samoświadomości, kwestionowanie przekonań i rozwiązywanie problemów.

 

 

Podsumowanie

Pytania Sokratejskie mogą zrewolucjonizować twoje podejście do myślenia, rozwiązywania problemów i prowadzenia rozmów. Technika ta, polegająca na zadawaniu otwartych, dociekliwych, ale neutralnych pytań, które pomagają dotrzeć do sedna problemów, zmienia sposób myślenia i prowadzi do głębszego zrozumienia tematu.

 1. Zadawaj pytania z ciekawością i otwartością

Bądź autentycznie zainteresowany odpowiedziami klienta lub pacjenta, zachęcając go do głębszej refleksji.

 1. Unikaj oceniania

Skup się na zrozumieniu, a nie ocenianiu. Celem jest wspólne odkrywanie prawdy.

 1. Bądź cierpliwy

Nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi. Daj klientowi lub pracownikowi czas na przemyślenie i refleksję.

 1. Buduj na odpowiedziach

Każde pytanie powinno wynikać z odpowiedzi na poprzednie, prowadząc do coraz głębszego zrozumienia.

 

Pozdrawiam

Artur